Het Sterrenhuis is de private klinische praktijk van Stefaan Decorte, Lien Decorte en van Laura Pollentier.

Wij bieden eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg.   We doen dit in het kader van een conventie met het RIZIV

Verwijzers kunnen voor bijkomende informatie over dit zorgaanbod hier terecht.  

Het Sterrenhuis is gespecialiseerd in psychosomatische en somatopsychische problemen.   Samen met de patiënten zoeken we naar oplossingen  voor somatisch moeilijk verklaarbare klachten en aandoeningen en/of voor aandoeningen waarvan uit medisch oogpunt gesteld wordt dat men ‘er moet mee leren leven’.  Omgaan met chronische pijn, met aandoeningen waar een gedragsmatige aanpassing bij noodzakelijk is, waar de omgeving soms geen, zicht op heeft en weinig begrip voor toont, valt zwaar.  

We zoeken samen naar oplossingen en kunnen daarbij terugvallen op een jarenlange ervaring binnen de ziekenhuiscontext, op een systeem- en interactionele psychotherapieopleiding en op een opleiding in de gedragstherapie.   

Psychofysiologisch onderzoek

We maken ondermeer gebruik van psychofysiologische metingen.  

Deze metingen kunnen bijdragen tot het objectiveren van anders moeilijk vaststelbare lichamelijke disfuncties, die verantwoordelijk zijn voor veel onbegrepen klachten.

Hogeweg 19 8200 St.-Andries Brugge

050 67 47 67

Enkel op afspraak
Verwijsbrief niet noodzakelijk