Het Centrum voor Medico-Legale Psychologie

CMLPlogo

Het Centrum voor Medico-Legale Psychologie (C.M.L.P.) bestaat sinds 1982 en is gespecialiseerd in de psychologische en ergologische schadebepaling van slachtoffers van arbeids- en/of verkeersongevallen, beroepsziekten, traumatiserende gebeurtenissen, misbruik en geweldpleging, chronische ziekte, … en in de wetenschappelijke studie daarvan.

Een team van psychologen en consulenten van andere disciplines staat in voor de objectivatie en de begroting van de psychische en/of economische schade van slachtoffers.

Mogelijke onderzoeken omvatten een:

 • Klinisch psychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Psychofysiologisch onderzoek
 • Ergologisch onderzoek (lees meer)
 • Bepaling van de Nood aan Hulp van Derden
 • Advies in verband met de aangewezen hulpmiddelen
 • Behandelingsvoorstel

Patiënten kunnen naar het centrum verwezen worden voor de meest uiteenlopende vormen van lichamelijke, psychische of economische aandoeningen en problemen als gevolg van:

 • arbeidsongevallen,
 • verkeersongevallen,
 • beroepsziekten,
 • hersenbeschadiging,
 • traumatiserende gebeurtenissen,
 • misbruik of geweldpleging,
 • seksueel misbruik,
 • ziekte,
 • pestgedrag,
 • burnout,
 • zelf gepleegde feiten,
 • onverklaarbare klachten,

In ons centrum worden ook studies uitgevoerd op de toch vrij specifieke populatie en in de vrij specifieke context.  Er zijn actueel studies lopende met betrekking tot de implementatie van nieuwe testen, normering op de medico-legale populatie, de automatisering van testen.

Dat betekent dat we 38 jaar expertise hebben in het uitvoeren van psychologische, neuropsychologische en ergologische onderzoeken in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises, minnelijke medische expertisen, aanstellingen door raadsgeneesheren, …